Taiji Zlín
Sestava Chen s mečem
1. Počátek sestavy s mečem
2. Zkřížení rukou
3. Meč obrácený ke slunci
4. Nesmrtelný ukazuje cestu
5. Černý drak kazuje cestu
6. Meč chránící koleno
7. Zavření obočí
8. Černý drak vystupuje z vody
9. Obrat trupem a sek dolů
10. Černý drak obrací trup
11. Let na šikmo
12. Roztažení křídel a pokývnutí hlavou
13. Sekání trávy a hledání hada
14. Zlatý kur stojí na jedné noze
15. Nesmrtelný ukazuje cestu
16. Přikrytí a roztržení
17. Úpatí staréh stromu
18. Hladový tygr chytá kořist
19. Černý drak švihá chvostem
20. Ústup navíjením paží (4x)
21. Divoký kůň skáče přes rozsedlinu s bystřinou (otočení)
22. Bílý had plive jazyk
23. Havraní drak švihá chvostem (2x)
24. Čung kchuej třímá meč
25. Arhat se vzdává drakovi
26. Černý medvěd obrací hřbet
27. Vlaštovka klove do hlíny
28. Bílý had plive jazyk
29. Let na šikmo
30. Bojový duch orla a medvěda zápasí
31. Vlaštovka klove do hlíny (otočka)
32. Sejmout hvězdu a vrátit se do boje
33. Lovit měsíc na dně moře
34. Nesmrtelný ukazuje cestu
35. Fénix pokývne hlavou
36. Vlaštovka klove do hlíny
37. Bílý had plive jazyk
38. Let na šikmo
39. Levé odstrčení tisíce liber
40. Pravé odstrčení tisíce liber
41. Vlaštovka klove do hlíny
42. Bilý op se chlubí plody
43. Padající květy (5x dozadu)
44. Šikmé bodnutí nahoru a dolů
45. Let na šikmo
46. Ne-ča bouří moře (a otočit se za ostřím)
47. Podivný hroznýš obrací tělo
48. Wej Tchuo přináší tlouk
49. technika žernovu (s bodnutím)
50. Předání meče

Názvy technik v čínštině naleznete na stránce http://www.sweb.cz/chentaijiquan/Jian.html.