Taiji Zlín
Odkazy na zajímavé stránky

Česky

 

Odkaz na zaznam  rozhlas.vysilani Víta Vojty o jeho nove knize

Jak se žije ... v čínském světě

 


 

FILOSOFUJÍCÍ SAMOTÁŘI
("SKRYTÍ VZDĚLANCI")


Již Konfucius se na svém strastiplném a tvrdohlavém putování několikrát s nimi setkal. Většinou se mu posmívali a doporučovali mu, aby se sebral a odešel z lidské společnosti jako oni. Na rozdíl od Mencia hovořil o nich Konfucius většinou s upřímnou úctou. Samotářští myslitelé nebyli ve starověku nijak vzácní a vyskytovali se v Číně se vší pravděpodobností od archaických dob.
Je to zvláštní a ojedinělý kulturní úkaz! Neboť tito samotáři nebyli vůbec žádnými poustevníky, tím méně askety, ani žádnými jogíny a často ani ne skutečnými samotáři-misantropy. Tento kulturní jev skutečně nemá obdoby. Po celé čínské dějiny nás provází osamělý mudřec, filosof a básník, člověk vysoce kultivovaný, s bohatým estetickým životem, pravý gurmán individualismu, neangažování, prostoty, skromnosti - a řekněme upřímně: i lenosti. Jistě i mezi nimi se občas najde některý, který prostotu a skromnost přežene trochu do podoby asketického cynika, a neangažovanost naopak zaměňuje za soci&aac ute;lní karatelství až buřičstv&ia cute;; již právě v době nejstarší máme pro to doklady. Ale největší masa čínských samotářů "poustevníků", jak se to často překládá neprávem, je více či méně estétská. Kdy a jak tento rys čínské kultury vznikl, je těžko vysledovat. Každého čínského vzdělance neustále magicky přitahoval a nejeden konfucián po nuceném či dobrovolném odchodu ze státní služby se oddal tomuto velmi nestátotvornému způsobu života s pocitem konečně nalezeného štěstí.
Konfucius potkal jednoho, který na něho zdálky volal: "Zadrž, zadrž!" - a že špatně skončí, kdo se zabývá věcmi kolem politiky. Jiný pracoval klidně na poli i se svými žáky - a že prý se starají jen o sebe. Jiní mu krátce odpověděli, že svět je všude a vždycky ve zmatených poměrech, kdo by ho měl měnit? Říkali si "ti, kteří se vyhýbají světu". Možná, že už v této době se mezi těmito samotařícími a putujícími, dobrovolně chudými a svoje vzdělání neprodávajícími filosofy objevovaly úvahy, které známe z Tao-te-ťingu.
Taoismus je něco, co jinde nemá obdoby. Je to jak filosofie, tak vůbec celý životní postoj, ba ten teprv dělá taoistu taoistou. Původní pravý taoismus není náboženstvím a není ani mystikou - přitom není jen učeneckou filosofií.
Především intuice hraje důležitou úlohu v taoismu. Ta otevírá dveře řadě implikací. Předně je od ní krátká cesta k meditaci a k meditativnímu postoji ke skutečnosti. Ten si taoisté vysloveně pěstovali. Odtud už je jenom krok k tomu, aby do jejich filosofie a celého životního postoje a světového názoru vstoupila poesie. Na tomto poli - ve všech odvětvích umění a ve zpoetizování života - přinesli taoisté dosud nevyčerpatelné bohatství pro celou světovou kulturu.
Vedle intuitivního momentu hrála v taoismu vždy ústřední úlohu přímo zanícená láska k přírodě.
S láskou k přírodě opět přirozeně - pro taoistu - souvisí láska k umění. Pro něho není umění nápodobou nápodoby, jako je platónikovi - umění je spolutvorba s přírodou. Jako by příroda v nás vytvářela námi své nové přírodní dílo. Proto je umělec současně filosof a "světec"; skutečný umělec se rozplynul v přírodě, stal se jedním s přírodou, proto může umělecky tvořit. Námětem převážné většiny uměleckých děl je u taoistů příroda, ale vždy tam někde v koutku či v náznaku jedné metafory je přítomen i konkrétní člověk.
Láska k přírodě ovšem také vede i k většímu zájmu o přírodu, zájmu, který najednou začíná postřehovat přírodní zákony a je na ně zvědav.
Třetím momentem, který je všem taoistům společný, je silně negativistická společenská kritika - ta ovšem může stejně tak dobře vést k individualistickému stažení se ze společnosti, jako i k revoltnímu postoji vůči daným řádům. Tak jako samotář-estét někde v horách píšící básně, tak i taoista-povstalec a bojovník je všudypřítomným zjevem v čínských dějinách.
Stát je pro Lao-c'a skutečně organizovaným násilím jako pro Marxe, to není žádná dnešní aktualizace - stát je to, co nejvíc stojí v cestě přirozeného vývoje, nejvíc brání uskutečnění vzoru TAO, stát je tedy to, co je nutno odstranit ze všeho nejdřív. V mnoha kapitolách se Lao-c' stále vrací k tomu, jaké naprosto negativní, morálně devastující účinky má státní organizace. "Kde je opuštěno svrchované TAO, objevuje se lidumilnost a spravedlivost. Kde vládne chytrost a mazanost, objevuje se pokrytectví a klam." Vždyť všechny ty slavné konfuciánské ctnosti, počínaje velebenou humanitou a sprave dlivostí, jsou jen důsledkem všeobec ného zkažení, ba co dím důsledky: přímo současně i nástroje tohoto všeobecného zkažení, jsou to berly pomáhající udržovat nepřirozený stav, násilnický vykořisťovatelský stát, a slouží mu jako fíkový list pro hanebnost.
Ideální stav novorozeného děcka, o něm Lao-c' často hovoří, není takový proto, že by byl harmonií, ale proto, že je začátkem vzestupného pohybu: čím více se dokáži udržovat ve stavu novorozeného děcka, ve stavu klíčícího slabého, tím méně jsem v nebezpečí pohromy, jež stíhá dozrálé, přezrálé, přestárlé.
Proto bylo tolik těch šťastných kultivovaných pijáků vína (v maličkých pohárcích) a kaligrafů a básníků, kteří ani neaspirovali na to své básně vydat pro víc než pět přátel - a to už je úroveň vysokého pantheizujícího zharmonizování se! Život kultivovaného taoistického mudrce je jen poezií. Čínská literatura chová toho nesčetné množství dokladů. V porovnání s tím vypadáme opravdu jen jako "severní barbaři". Zdá se nám, že zde je konečně nalezeno umění životního štěstí, které ani smrt nezkalí, jen jako vánek rozčeří.

Říkání, které sepsal Egon Bondy o čínských taoistech.


 

Slovníček pojmů a vysvětlení pozdravu

Zajímavé stránky a informace nejen pro ženy

Tradiční sestava Lao jia v podání GM Chen Xiaowanga

Video s GM Chen X. - předvedení části sestavy a totéž s výdejem síly

Videoklip o GM Chen Xiaowangovi

Některé typy navíjení a do  detailu rozebraná výměna  dlaní v pohybech "navíjení"

       

 

Doporučená literatura

Chuck Norris: Tajemná vnitřni sila aneb Bojová uměni a duševni rovnováha v každodennim životě (tato knížka je už staršiho data, ale i tak se pokuste sehnat nebo aspoň půjčit, stojí za to)
Wolf Lowenthal: Nic vám netajím
Vít Vojta: Umění taijiquan (podrobně rozvedeno na našem webu)


 

Oficiální stránky zpěvačky Feng-yün Song

Oddíl tradičního Tchaj-ťi čchûan Víta Vojty

Martin Hašek - Chen Taijiquan

Klub Tai Ji Quan Zlín Karla Nuhlícka

Styl Čchen ve Wikipedii

TaiJi akademie Radka Koláře

Anglicky

Chen Xiaowang