Taiji Zlín
KUNG FU NEBO WU SHU?

Kung fu je v mnoha knihách o bojových uměních charakterizováno jako ovládnutí nějakého umění soustředěným úsilím, ať už jde o hudbu, tanec, mistra kuchaře nebo automechanika.

Dnes tento pojem označuje, většinou v neasijských zemích, staré bojové umění Číňanů. Pro vaši lepší orientaci bychom vám zde chtěli nabídnout několik dalších informací, jak to vlastně je.

kung fu  - mistrovství, zručnost, dovednost

čuang fa - umění boje beze zbraně, techniky paží a nohou, akrobacie, pádové techniky, skoky apod.

wu shu    - označuje bojové umění v celé jeho šíři. Nejen techniky nohou a paží, ale i cvičení a boj se zbraněmi.

Na místo termínu kung fu bychom tedy měli spíš používat označení wu shu, který se používá v Číně, příp. čuang fa.

O bojových uměních (BU) obecně

Bojová umění díky svým metodám a systému výuky dávají člověku pro život to nejcennější. Obdarují ho vlastnostmi, kterých je zapotřebí ke klidnému a úspěšnému životu v současném světě, plném násilí, nervozity a stresu. BU jsou víc, než pouhý sport, přestože se k němu často řadí. Jsou formou rovnováhy, udržování duševní čistoty, výrazem dokonalé osobnosti jedince, jenž se jimi zabývá, jeho filozofickým postojem k životu.

Člověk se naučí chovat ke druhým tak, jak si vždy přál, aby se i oni chovali k němu. Bude aplikovat metody a techniky duševního výcviku v praxi.

Kung fu je sice na první pohled boj, umění se bránit je však jen jedna strana mince.

Samozřejmě je i druhá strana této mince, která i když není tolik vidět, má stejnou, ne-li větší hodnotu jako ta první. Neustále totiž odhaluje negativní vlastnosti člověka a upozorňuje ho na chyby, které musí, pokud chce v učení pokročit dále, odstranit. Musí překonat překážky, které vězí v něm samotném, vlastním přesvědčením, pílí, trpělivostí, vytrvalostí, sebezapřením, pevnou vůlí.

Tak dostanete od bojového umění , co jste dostat měli! To, že se umíte ubránit proti napadení, je pouze věcí vedlejší, třebaže se vám zpočátku zdálo tím hlavním a podstatným.

Záleží vždy jen na vás, do jaké míry se přiblížíte k cíli, do jaké hloubky pochopíte pravý smysl a význam bojového umění!

(použité materiály: brožura k videokazetě Kung fu není jenom boj I., II., III. MT FIT SPORT-TEMPLE 1992)